Parkering

650 gratis parkeringplasser

8 antall familieplasser (synlig barnesete)

15 HC plasser (gyldig oblat fra kommunen) 

12 antal el bilslader

Bensinstasjon og bilvask i direkte anslutning